Soga steg for steg

1938

Voss Samvirkelag starta opp sitt pylsemakeri pao Voss

Da heila byrja i 1938. Voss Samvirkelag starta opp sitt pylsemakeri i desember maone. Dan smakfudle spekjepylso deira vatt fort kjendå.

1940

Lokala for spekjepylseproduksjonen vatt bomba unde 2. verdskrig

Krigjen kom – å heile verksemnda gjekk opp i røyk fyste bombedagjen 23. april 1940. Produksjonen vatt halde vedlike i krigsaore i kjedlaren pao ei brakka.

1963

Flytta inn i nye produksjonslokale pao Vossevangjen

I 1963 flytte produksjonen inn i nye lokale pao Vossevangjen. Her vatt Vossafårepylso produsert fram te flyttingje te nye produksjonslokale me klimarøyk å klimarom i 1972.

1990

Rieber & Søn ASA kjøpte opp Vossafår

Rieber & Søn ASA kjøpte opp verksemnde å øvetok drifte i mars 1990. Dao vatt da bestemt å spesialisera seg pao fårepylseproduksjon.

historie2

2013

I 2013 vatt verksemnda ein del av Orkla Foods Norge, å e i dag Noreg si mest selde å etne fårepylsa.

Verksemnda har 12 tesette å 2 ringjevikara.

far

1939

Oppstart produksjon tao fårepylsa

Fø å utnytta adle delene tao kjøtraovarene vatt da i 1939 sett igang produksjon tao fårepylsa. Produksjonen va basert pao handarbeid – mangje tonge lyft – elting å knaing fø hand. Verksemnda vatt raskt godt kjend fø sin goe kvalitet pao fårepylso, å hadde store planar om utviing.

1945

Voss Samvirkelag leigde brakka te produksjonslokale

1972

Flytta te nytt moderne produksjonsanlegg.

Verksemnde fekk dao nytt namn, Voss Kjøttindustri.

2006

Produksjonen å sale tao fårepylsa auka kraftigt dei næmmaste aore, å Vossafår Fårepylsa vatt leiande pao marknaden i 2006.

1938

Voss Samvirkelag starta opp sitt pylsemakeri pao Voss

Da heila byrja i 1938. Voss Samvirkelag starta opp sitt pylsemakeri i desember maone. Dan smakfudle spekjepylso deira vatt fort kjendå.

far

1939

Oppstart produksjon tao fårepylsa

Fø å utnytta adle delene tao kjøtraovarene vatt da i 1939 sett igang produksjon tao fårepylsa. Produksjonen va basert pao handarbeid – mangje tonge lyft – elting å knaing fø hand. Verksemnda vatt raskt godt kjend fø sin goe kvalitet pao fårepylso, å hadde store planar om utviing.

1940

Lokala for spekjepylseproduksjonen vatt bomba unde 2. verdskrig

Krigjen kom – å heile verksemnda gjekk opp i røyk fyste bombedagjen 23. april 1940. Produksjonen vatt halde vedlike i krigsaore i kjedlaren pao ei brakka.

1945

Voss Samvirkelag leigde brakka te produksjonslokale

1963

Flytta inn i nye produksjonslokale pao Vossevangjen

I 1963 flytte produksjonen inn i nye lokale pao Vossevangjen. Her vatt Vossafårepylso produsert fram te flyttingje te nye produksjonslokale me klimarøyk å klimarom i 1972.

1972

Flytta te nytt moderne produksjonsanlegg.

Verksemnde fekk dao nytt namn, Voss Kjøttindustri.

1990

Rieber & Søn ASA kjøpte opp Vossafår

Rieber & Søn ASA kjøpte opp verksemnde å øvetok drifte i mars 1990. Dao vatt da bestemt å spesialisera seg pao fårepylseproduksjon.

2006

Produksjonen å sale tao fårepylsa auka kraftigt dei næmmaste aore, å Vossafår Fårepylsa vatt leiande pao marknaden i 2006.

historie2

2013

I 2013 vatt verksemnda ein del av Orkla Foods Norge, å e i dag Noreg si mest selde å etne fårepylsa.

Verksemnda har 12 tesette å 2 ringjevikara.